Česká Kubice

23.04.2016 10:00

Propozice – ŽELEZNÝ HASIČ ČESKÉ KUBICE

 

Datum konání: 23.4. 2016 , ČESKÁ KUBICE u HASIČÁRNY.

Časový harmonogram:

8:00 – 8:45 registrace soutěžících

8:50 -  9:20 Nástup a seznámení s tratí

9:30 start prvního závodníka

 

 

Kategorie:

I. Šumavský hasič - Zdravotně způsobilí účastníci Šumavské ligy starší 18 let,

kteří soutěží o putovní pohár

 

Výstroj: Zásahový třívrstvý oděv – kalhoty a kabát včetně odnímatelných

vrstev, tričko –krátký či dlouhý rukáv, zásahová přilba, zásahové boty;,!!!!! zásahové rukavice !!!!!; 

dýchací přístroj  (dodá pořadatel)

 

II.ŽELEZNÝ HASIČ ČESKÉ KUBICE – Do této kategorie se mohou přihlásit

soutěžící zdravotně způsobilí a starší 18 let. Soutěžící budou vyhodnoceni

mimo Šumavskou ligu.

 

Výstroj:  Zásahový třívrstvý oděv – kalhoty a kabát včetně odnímatelných

vrstev, tričko –krátký či dlouhý rukáv, zásahová přilba, zásahové boty;,!!!!! zásahové rukavice !!!!!; 

dýchací přístroj  (dodá pořadatel)

 

Startovné: 120 Kč za soutěžícího .

Časomíra elektronická

 

Pravidla soutěže:

Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat překážky

v určeném pořadí. Za každou nesplněnou nebo nepřekonanou překážku

bude připočtena penalizace k výslednému času.

 

Každý soutěžící startuje na vlastní riziko bez jakéhokoliv nároku na

odškodnění.

 Tuto skutečnost, zdravotní způsobilost a pravdivost údajů o sobě

uvedených potvrdí svým podpisem do startovní listiny.

 

 

 

 

Popis trati a pravidla jednotlivých disciplín:

 

Závodník odstartuje na povel startéra v předepsané výstroji !

 

-……………………….

 

-Připojení a roztažení dvou proudů B (každý o třech hadicích B připravených v harmonice

zakončený proudnicí) s následným položením (viditelný kontakt ruka – podložka) proudnic na vyznačené místo!

Zakázané –odhození proudnic , nepřipojení  hadic B ( PENALIZACE 60 VTEŘIN)

Při rozpojení v průběhu tažení hadic je možnost opravy spoje bez připočtené penalizace, ale pouze před dokončením disciplíny!

 

-Smotání dvou hadi B (motání od spojky ke spojce)!!!! A uložení do připraveného boxu.

 

-Přenesení dvou 25l barelů na vyznačené místo.

 

-Přenesení dvou žebříků a opření o lešení.( žebřík musí být postaven na vyznačené místo)

 

-Oběhnutí lešení a výstup po žebříku na plošinu lešení cca 4 m nad zemí, vytažení 25-ti kilogramového závaží

pomocí lana, které se vyzvedne přes zábradlí a ODLOŽÍ DO PŘIPRAVENÉHO BOXU . Při sestupování

z lešení není dovoleno na zem ze žebříku seskakovat. Závodník se musí dotknout při

sestupování posledního špršle žebříku.!!!!!

 

nesplnění disciplíny Diskvalifikace

 

-Přeložení a smotání ( na sucho) dvou hadic B. Hadice uloží do připraveného boxu

 

-80 úderů 5 kilogramovým kladivem v hamer boxu (40 úderů do horní a 40 do spodní desky).

Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na

záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu. Závodník NECHÁ PALICI LEŽET V KLECI HAMER-BOXU!!!!

Penalizace: nesplnění disciplíny Diskvalifikace

 

-Překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsobem. Pro překonání bariéry se nesmí využít

boční ocelová konstrukce překážky.

Penalizace: nesplnění disciplíny  60 vteřin

 

-Uchopení figuríny- !!!!Raitekův úchop !!!! a přemístění  na stanovené místo cca 30m a poležení!!!

 

Následné vypnutí časomíry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!Pořadatel si vyhrazuje možnost upravit,změnit pořadí disciplín-(před začátkem soutěže)!!

 

Každý závodník bude připraven v předepsané výstroji 5 minut před startem u pomocného startéra!

 

 

 

Přihláška

 

ŽELEZNÝ HASIČ ČESKÉ KUBICE

II.KOLO ŠUMAVSKÉ LIGY 2016 V DISCIPLÍNÁCH T.F.A

 

Příjmení:    

Jméno:

Narozen:    

Sbor/ organizace:   

Kontakt na závodníka:

 

Něco o sobě-

 

 

 

 

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem si vědom všech rizik, které tato soutěž přináší, jsem zcela zdráv a způsobilý absolvovat soutěž ŽELEZNÝ HASIČ ČESKÉ KUBICE

 Za případná zranění nebo škodu vzniklou mě, nebo komukoliv jinému nenese pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost.

 

 

     Pro úspěšnou registraci je závodník povinen zaslat řádně vyplněnou přihlášku na emailovou adresu

       zeleznyhasicceskakubice@seznam.cz

 

 

V                                                                    Podpis: