Díly

19.07.2014 11:00

 

PROPOZICE

 

TFA - II. ročník Železný hasič Díly

IV. kolo Šumavské ligy

19.7.2014

 

Kde:

Obec Díly (okres Domažlice, Plzeňský kraj)

GPS souřadnice: 49.4462733, 12.7863978

Obecní hřiště Díly

Web: www.hasicidily.cz , www.sumavska-liga.webnode.cz , www.sh.firesport.eu

Facebook: www.facebook.com – stránka TFA Díly nebo Šumavská liga

 

Kdy:

Sobota 19. července 2014

prezentace: 9:30 – 10:30

slavnostní nástup: 10:30

seznámení s tratí: 10:35– 10:45

začátek závodu: 11:00

Kategorie:

 

I. Železný hasič Díly - Šumavská liga – Účastníci Šumavské ligy, kteří se již zúčatnili předchozích kol.

  • Výstroj: Kompletní třívrstvý zásahový oděv (včetně odnímatelných vrstev), tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, zásahová přilba (není povolená lezecká, soutěžní ani přilba určená pro lesní požáry), zásahové boty určené pro zásah k požáru uvnitř v budově, zásahové rukavice (ne pracovní, lze použít rukavice rescue), pracovní polohovací pás s karabinou, tuto výstroj si každý přinese vlastní!!! Pořadatel dodá dýchací přístroj.

II. Železný hasič obce Díly – Do této kategorie se mohou přihlásit soutěžící s působností u HZS ČR, SDH nebo JSDHO. Soutěžící budou vyhodnoceni mimo Šumavskou ligu.

  • Výstroj: Třívrstvý kabát (včetně odnímatelných vrstev), lze použít jenovrstvé kalhoty (Bushfire, PSII), zásahová přilba (není povolená lezecká, soutěžní ani přilba určená pro lesní požáry), zásahové boty určené pro zásah k požáru uvnitř v budově , zásahové rukavice (ne pracovní, lze použít rukavice rescue), pracovní polohovací pás s karabinou, tuto výstroj si každý přinese vlastní!!! Pořadatel dodá dýchací přístroj.

 

Disciplíny:

První disciplína – roztažení hadic

Po startu závodník roztáhne hadice typu "B" i s proudnicí na předem určenou vzdálenost. Hadice respektive proudnice musí závodník položit za označenou čáru. Obě půlspojky na proudnici musí být za čarou).

Druhá disciplína – Okno

Závodník libovolným způsobem zdolá překážku okno.

Třetí disciplína – balení hadic

Závodník přibíhá ke dvěma připraveným roztaženým hadicím „B“, které musí sbalit a umístit do připraveného boxu. Povoleno je balení hadic POUZE jednotlivě po jedné hadici, kdy závodník nejprve sbalí jednu hadici, vloží jí do připraveného boxu a pak teprve sbalí druhou hadici a vloží ji do připraveného boxu. Balit se musí začít od KONCOVKY (přeložení napůlku je zakázané). Hadice musí být v kotouči a musí se vejit do boxu, aniž by přesahovala přes okraj boxu!!!

Čtvrtá disciplína -  hammer box

Závodník provede střídavě 80úderů (40 nahoru, 40 dolů) max. 10 kilovým kladivem. Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu.

Pátá disciplína – lešení

Závodník vystoupá na lešení, kde pomocí lana provede vytažení 10 kg závaží. Na žebříku je nutno se pohybovat po jednotlivých příčlích. Při překročení více příčlí se závodník musí vrátit na zem a znova opakovat výlez po žebříku. Je nutno se dotknout při výstupu i sestupu nohami spodních 2 příčlí.

Šestá disciplína – přeskok

Závodník přeskočí 2m bariéru bez pomoci třetí osoby a bez podpory bočních vyztužovacích lišt.

Sedmá disciplína – Převalení pneumatiky

4x na jednu stranu a 4x na druhou staranu.

Osmá disciplína - kolejnice

Závodník pomocí palice posuné závaží z bodu A do bodu B (cca 1,5m).

Devátá disciplína – přenesení figuríny

Závodník uchopí figurínu tak, aby hlava figuríny směřovala k tělu závodníka (pomocí Rautekova úchopu). Není dovoleno tahat figurínu za nohy nebo jen za ruce. Závodník přemístí figurínu po předem určené trase.

Desátá disciplína – přenos

Závodník přenese na určenou vzdálenost kanystry s vodou o hmotnosti cca 2x 20 kg.

Jedenáctá disciplína – tunel

Závodník pronese 20 kg kanystr překážkou se sníženým profilem tam i zpět.

!!! Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu překážek a jejich umístění!!!

 

Všeobecné pokyny:

Závodník bude dopředu vyzván rozhlasově, aby se dostavil do prostoru pro přípravu soutěžících. V tomto prostoru musí být závodník min. 5 minut před odstartováním.

Výstroj bude závodníkovi překontrolována 5 minut před závodem (Pokud nebude výstroj splňovat požadavky určené komisí rozhodčích, nebude závodník vpuštěn do závodu a to bez náhrady možnosti startovat a bez náhrady na startovné). Závodník bude mít možnost sehnat si výstroj do doby startu.

Pokud bude provedená kontrola závodníka v pořádku, tak se závodník může přesunout na START. Odstartování bude provedeno startérem a to buď odpočtem z časomíry, nebo zvukovou signalizací. Závodník se poté snaží co nejrychleji a v rámci bezpečnosti a možností překonat jednotlivé disciplíny v uvedeném pořadí a doběhnout co nejrychleji do cíle. Čas je měřen elektronicky a navíc ručními stopkami.

Během závodu není povoleno sundavat jakékoliv části výstroje!!!

V cíli je připraven tým pořadatelů, který závodníkovi pomůže z výstroje.

V průběhu závodu je možné závodníka doprovázet pouze podél trati. V trati může být jen závodník, rozhodčí a max. dvě doprovázející osoby, kterým hlavní rozhodčí umožní vstup na trať jen se souhlasem závodníka.

Startovní pořadí dle rezervace ( https://www.firesport.eu/rezervace-mista-dily-2014-07-19-5010.html )

Závodník pod vlivem alkoholu nebo drog, nebude do závodu vpuštěn a to bez náhrady startovného!!!

Startovní listina čítá maximálně 50 míst pro závodníky.

Závodník svým podpisem ztvrzuje, že do závodu jde na vlastní nebezpečí. Závodník musí být zdravitně a fyzicky spůsobilí s platnou lékařskou prohlídkou a za jejich stav zodpovídá vysílající organizace. Dále závodník musí být způsobilí pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Závodníci nejsou pojištěny.

Přihlášení:

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.7.2014 na e-mailovou adresu tfadily@email.cz

Možnost rezervace startovního místa na:  https://www.firesport.eu/rezervace-mista-dily-2014-07-19-5010.html

Přihláška ke stažení zde: https://ulozto.cz/xcT6E9PD/prihlaska-2014-odt

Starvné 150 Kč za jednotlivce (občerstvění v ceně)

Podmínky pro start:

Soutěžící je starší 18-ti let, madší doloží písemný souhlas rodičů.

Ochranné pomůcky dle rozpisu jednotlivých kategorií

Včasné zaslání přihlášky do soutěže.

Zaplacení startovného (na místě závodu).

Kontakty:

Pavel Kouřík

Organizátor soutěže

737 750 214

pajakourik17@seznam.cz

Petr Ježo

Velitel sboru

602 457 420

pjezo.dily@seznam.cz

Pavel Knopf

Starosta sboru

723 654 413

pavel.knopf@post.cz

Miloslav Mazanec

Jednatel sboru

607 933 539

jednatel.sdh@seznam.cz

Ubytování:

Díly: https://www.hotel-sadek.cz/

Díly: https://www.travelguide.cz/cz/ubytovani/pension-zdanovcova-marie-domazlice

Klenčí pod Čerchovem: https://haltrava.hotel.cz/

Klenčí pod Čerchovem: https://www.hotelgame.cz/cz/uvod/

Postřekov: https://penzion-postrekov.sweb.cz/index.html

Výhledy: https://www.hotelvyhledy.cz/

Přehled trestů

První disciplína – roztažení hadic

•                     nedotažení půlspojek za čáru = diskvalifikace

•                     odhození proudnic = + 20s

Druhá disciplína – okno

•    nepřekonání překážky = diskvalifikace

Třetí disciplína – balení hadic

•                     hadice přesahuje přes okraj boxu = + 20s

•                     hadice není v kotouči = diskvalifikace

•                     hadice není smotaná od koncovky = diskvalifikace

Čtvrtá disciplína – hammer box

•                     nesplnění počtu úderů = diskvalifikace

•                     odhození palice = + 20s

Pátá disciplína – lešení

•    nevytažení závaží = diskvalifikace

•    odhození vytaženého závaží = + 20s

•    seskočení se žebříku = diskvalifikace

•    nezajištění = diskvalifikace

Šestá disciplína - bariéra

•                     nepřekonání bariéry nebo použití  vzpěr, nebo pomoci druhé osoby k jejímu překonání

= + 60s (závodník se musí pokusit alespoň 3x aktivně barieru překonat, jinak bude diskvalifikován)

Sedmá disciplína – převalení pneumatiky

•    nesplnění počtu převalení = diskvalifikace

Osmá disciplína – kolejnice

•                     nedotažení závaží za čáru = diskvalivikace

•                     vypadnutí závaží z kolejnice = + 20s

•                     odhození palice = + 20s

Devátá disciplína – přenesení figuríny

•                     vlečení figuríny za nohy, hlavu apod. = diskvalifikace

•                     upuštění figuríny z výšky, pád na figurínu = + 20s

•                     nedotažení za čáru= + 20s

Desátá disciplína – přenesení kanystrů s vodou

•                     položení kanystru/ů mimo vyznačené místo = + 20s

•                     upadnutí kanystru/ů = + 20s

Jedenáctá disciplína – tunel

•                     prohazování kanystru tunelem = diskvalifikace

•                     odložení kanystru mimo vyznačené místo = + 20s

Ostatní

•                     rozepnutí nebo odložení jakékoliv části výstroje = diskvalifikace

•                     neuposlechnutí pokynů rozodčích = diskvalifikace

•                     nepřekonání překážky = diskvalifikace

•                     úmyslné nesplnění disciplíny = diskvalifikace

•                     vybočení z trasy = diskvalifikace

•                     úmyslné zlehčení překážky = diskvalifikace

Podání protestu

Protest se podává hlavnímu rozhodčímu. Při podání protestu bude složena finanční kauce v hotovosti ve výši 500 Kč. Protest je možné podat do 20 minut od ukončení rozběhu. O přestupku bude rozhodovat vedení soutěže, pokud přestupek odsouhlasí bude kauce zpět vrácena, v opačnem případě kauce propadá ku prospěchu soutěže.

Krátce o obci Díly:

Díly leží v krásném prostředí na hranici CHKO Český les v nadmořské výšce 610m, v historické oblasti horního Chodska. Krásný výhled do krajiny na místa vzdálená vzdušnou čarou i 55km se vine od severovýchodu k jihovýchodu až k Šumavě. Hluboké lesy, které obklopují Díly, jsou rájem houbařů i turistů, jsou plné divoké zvěře i přírodních zajímavostí. Tvoří krásné prostředí pro turistiku, cyklistiku, běžecké lyžování a další aktivity. Okolí je také bohaté na historické zajímavosti spojené zejména s minulostí Chodska.

Díly propozice