Plánice

04.07.2015 09:00

Šumavská liga - kolo č. 3 Sbor dobrovolných hasičů města Plánice ve spolupráci s Městem Plánice si Vás dovoluje srdečně pozvat na třetí ročník vytrvalostní a silové soutěže, která je součástí ligy s názvem Šumavský hasič. Propozice Šumavské ligy- kolo č.3 Plánice Datum konání: 4. 7. 2015, Plánice – Náměstí Františka Křižíka Časový harmonogram: 8:30–9:15 registrace soutěžících 9:15–9:30 seznámení soutěžících s tratí 9:30 začátek soutěže Kategorie: I. Šumavský hasič - Zdravotně způsobilí účastníci Šumavské ligy starší 18 let, kteří soutěží o putovní pohár a hlavní cenu celé ligy – zásahovou přilbu Dräger HPS 7000 PRO Výstroj: Zásahový třívrstvý oděv – kalhoty a kabát včetně odnímatelných vrstev; zásahová přilba; zásahové boty; zásahové rukavice (možno záchranářské); dýchací přístroj Dräger (dodá pořadatel) II. Šumavský hasič města Plánice – Do této kategorie se mohou přihlásit soutěžící zdravotně způsobilí a starší 18 let. Soutěžící budou vyhodnoceni mimo Šumavskou ligu. Výstroj: Pracovní oblek (kalhoty+ blůza); sportovní přilba; pracovní obuv; pracovní rukavice; dýchací přístroj Dräger (dodá pořadatel) Startovné: 100 Kč za soutěžícího (v ceně je zahrnuto občerstvení) Pravidla soutěže: Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat překážky v určeném pořadí. Za každou nesplněnou nebo nepřekonanou překážku bude připočtena penalizace k výslednému času. Každý soutěžící startuje na vlastní riziko bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Tuto skutečnost, zdravotní způsobilost a pravdivost údajů o sobě uvedených potvrdí svým podpisem do startovní listiny. Popis trati a pravidla jednotlivých disciplín: • Připojení a roztažení dvou proudů B (každý o dvou hadicích B připravených v harmonice zakončený proudnicí) s následným položením proudnic na vyznačené místo Penalizace: špatné připojení, rozpojení (za každý proud) 30s hození proudnic z výšky 30s Při rozpojení v průběhu tažení hadic je možnost opravy spoje bez připočtené penalizace, ale pouze v tom případě, že již nebyla započata další disciplína. • 60 úderů 6,5 kilogramovým kladivem v hamer boxu (30 úderů do horní a 30 do spodní desky). Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu. Závodník odloží palici. Penalizace: nesplnění disciplíny Diskvalifikace • Výstup po žebříku na plošinu lešení cca 4 m nad zemí, vytažení 25-ti kilogramového závaží pomocí lana, které se vyzvedne přes zábradlí a odstaví na vyznačené místo. Při sestupování z lešení není dovoleno na zem ze žebříku seskakovat. Závodník se musí dotknout při sestupování posledního špršle žebříku. Penalizace: seskočení, nedotknutí se posledního špršle 30s nesplnění disciplíny Diskvalifikace • Překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsobem. Pro překonání bariéry se nesmí využít boční ocelová konstrukce překážky. Penalizace: nesplnění disciplíny 2 min • Přemístění pneumatiky s diskem o hmotnosti 70 kg po vyznačené dráze. Pneumatika musí být tažena za popruh a po celou dobu tažení se musí dotýkat alespoň jedním styčným bodem země. Pneumatika se nesmí kutálet!! Při přemístění se pneumatika nesmí dotknout kuželu určeného k oběhnutí. Penalizace: nesplnění disciplíny, kutálení Diskvalifikace nepovolený způsob přemístění 30s dotek kuželu 30s • Převalení pneumatiky 6x. Pneumatika při obracení musí ležet celou plochou na zemi, v případě odražení pneumatiky se vyčká dopadu zpět na plochu pneumatiky!! Penalizace: nesplnění disciplíny Diskvalifikace odražená pneumatika 30s • Smotání dvou hadic B a jejich uložení do boxu na hadice. Hadice se smotají libovolným způsobem tak, že jejich části se po vložení do boxu nesmí dotýkat země. Hadice se smí pouze jednou přeložit. Penalizace: nesplnění disciplíny Diskvalifikace za každý dotek se zemí 30s neuložení do boxu Diskvalifikace • Přenesení kanystrů (2 x 20 kg) na vyznačené trase. Kanystry je zakázáno v průběhu disciplíny pokládat na zem, mimo vyznačených míst v cíli disciplíny. Penalizace: nesplnění disciplíny Diskvalifikace položení kanystru (za každé položení, upadnutí) 30s Celkový čas na splnění celé soutěže je stanoven na 9:00 min a to i s připočtenými penalizacemi. Při překročení času jak součtem penalizací, tak samotným zdoláváním trati, je hodnoceno jako Diskvalifikace V případě podání protestu bude požadována kauce 500,- Kč, která bude v případě uznání protestu vrácena. Jakékoliv nejasnosti budou zodpovězeny při nástupu v den závodu. Startovní listina je vytvořena pořadatelem dle jeho potřeb a výsledků z předchozích kol. V případě nesouhlasu s touto listinou je možnos startovat na konci celé listiny. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu překážek. Organizace: V případě poškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní listiny. V případě poškození osobní výzbroje a výstroje, které znemožní soutěžícímu v pokračování soutěžního výkonu, bude soutěžící diskvalifikován. Počet startujících je omezen na celkově 50 osob (35 – 40 kategorie I. ,10 – 15 kategorie II.). Prosíme proto o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím přihlášky do soutěže uvedené v těchto propozicích nejpozději do 28. 6. 2015. Přihlášky zasílejte na email: hasici@sdhplanice.cz. V přihlášce uveďte Vaše jméno, kontakt (email, telefonní číslo), místo působnosti u SDH nebo HZS a kategorii, ve které chcete soutěžit. V případě nenaplnění počtu závodníků je možno se přihlásit v den závodu. Ve volných prostorách náměstí budou připraveny soutěže pro děti a doplňkový program. Kontakt: SDH Plánice Jaroslav Hanzlík mob. 736 444 914 email: hasici@sdhplanice.cz Václav Babůrek – ředitel ligy mob. 734 830 758 www.sdhplanice.cz www. sumavska-liga.webnode.cz

Propozice Šumavské ligy2015_Plánice.pdf (137382)