Spůle 2014

31.05.2014 10:00

Spůlský železný hasič proběhl 31.5.2014

 

Dne 31.5.2014 se uskutečnil již druhý ročník soutěže Spůlský železný hasič. Letošní ročník byl zařazen do 1. ročníku seriálu soutěží pod názvem Šumavský hasič v disciplínách TFA, jako jeho druhý závod. Tento seriál je pořádán sbory dobrovolných hasičů z klatovského a domažlického okresu, konkrétně SDH Plánice, SDH Strážov, SDH Díly, SDH Spůle a  SDH Domažlice. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 závodníků, kteří zastupovali celkem 19 sborů.

 

I když tomu počasí během týdne nenasvědčovalo, sobotní soutěž proběhla za krásného slunečného počasí. Trať, která zahrnovala disciplíny: roztažení dvou proudů hadic „B“, hammerbox, vytažení zátěže na lešení, překonání okna, svinutí dvou hadic „B“, převracení pneumatiky (ca. 120 kg), překonání bariery, opakovaný výstup na schůdek se zátěží dvou hadicových košů „B“, spojení dvou savic a přenesení dvou 30 l kanystrů, byla umístěna z menší části na zpevněném povrchu, její větší část se pak nacházela na posekané louce. S tratí si nejlépe poradil Pavel Kouřík (SDH Díly) a to ve vynikajícím čase 256 s. Na druhém místě se umístil Martin Kopecký (SDH Strážov), na třetím Jiří Hnyk (SDH Klenčí pod Čerchovem). Celá výsledková listina je uvedena v příloze, nicméně lze jen konstatovat, že každý, kdo se trať odvážil absolvovat – a to s jakýmkoli výsledkem - zaslouží obdiv.

 

SDH Spůle by tímto chtělo poděkovat jak panu senátoru Janu Látkovi, který převzal záštitu nad celou Šumavskou ligou, tak hlavním sponzorům - firmámVOCHOC a Dräger, dále pak sponzorům – hnutí ANO zastoupené panem Pavlem Stroleným, Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, firmám Požární bezpečnost a Kooperativa a našim mediálním partnerům – Požáry.cz, ŠumavaNetCZ a www.firesport.eu. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Městu Janovice nad Úhlavouza pomoc a podporu při pořádání této soutěže. Velký dík samozřejmě směřuje všem, kteří se na úspěšném průběhu soutěže podíleli.

 

Pevně doufáme, že se závod závodníkům i divákům líbil a v příštím roce se opět setkáme na této bezesporu náročné soutěži.

 

V nejbližší době nás čekají další soutěže Šumavské ligy, a to v Plánici, Dílech a Strážově. Jejich termíny a bližší informace naleznete na https://sumavska-liga.webnode.cz/