Spůle

22.06.2015 21:37

Dne 6. 6. 2015 se uskutečnil již třetí ročník soutěže Spůlský železný hasič. Letošní ročník byl součástí do 2. ročníku seriálu soutěží pod názvem Šumavský hasič v disciplínách TFA, jako jeho druhý závod.

 

Tento seriál je pořádán sbory dobrovolných hasičů z klatovského a domažlického okresu, konkrétně SDH Plánice, SDH Strážov, SDH Díly, SDH Spůle a SDH Domažlice. Soutěže se zúčastnilo celkem 27 závodníků, kteří zastupovali celkem 20 sborů či jednotek.

Sobotní soutěž proběhla za extrémně teplého počasí, jaké lze očekávat spíše v plném létě. Trať, která zahrnovala disciplíny: roztažení dvou proudů hadic „B“, hammerbox, vytažení zátěže na lešení, překonání okna, svinutí dvou hadic „B“, převracení pneumatiky (ca. 140 kg), překonání bariery, opakovaný výstup na schůdek se zátěží dvou hadicových košů „B“, spojení dvou savic a přenesení dvou 30 l kanystrů, byla umístěna z menší části na zpevněném povrchu, její větší část se pak nacházela na posekané louce.

S tratí si, stejně jako v minulém roce, nejlépe poradil Pavel Kouřík (SDH Díly) a to ve vynikajícím čase 247 s. Na druhém místě doběhl Jan Netrval (SDH Otín), na třetím Antonín Rendl (SDH Pelechy). Celá výsledková listina je uvedena v příloze, nicméně lze jen konstatovat, že každý, kdo se trať odvážil absolvovat za tak extrémního počasí – a to s jakýmkoli výsledkem – zaslouží obdiv.

Nutno připomenout, že trať si vyzkoušela i jedna slečna – Hana Havlíčková (SDH Zlatá Olešnice), která za svůj výkon sklízela zasloužené ovace.

SDH Spůle by tímto chtělo poděkovat hlavním sponzorům – firmám Dräger a Good Pro – VOCHOC, dále panu senátoru za ČSSD Janu Látkovi, který převzal záštitu nad celou Šumavskou ligou, hnutí ANO zastoupené panem Pavlem Stroleným, firmám Kooperativa, Pivovar Belveder Železná Ruda, EUROLAMP, Eccotarp, Zeman COLOR, a našim mediálním partnerům – Požáry.cz awww.firesport.eu.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Městu Janovice nad Úhlavou a SDH Janovice nad Úhlavou za pomoc a podporu při pořádání této soutěže. Velký dík samozřejmě směřuje všem, kteří se na úspěšném průběhu soutěže podíleli.

Pevně doufáme, že se závod závodníkům i divákům líbil a v příštím roce se opět setkáme na této bezesporu náročné soutěži.

V nejbližší době nás očekávají další soutěže Šumavské ligy, a to v Plánici – 4. 7. 2015, Dílech – 18. 7. 2015 a Strážově – 26. 7. 2015. Bližší informace naleznete na https://sumavska-liga.webnode.cz/

Výsledková-listina-Spůlský-železný-hasič-2015.xlsx (11679)