Šumavský hasič města Plánice

02.07.2016 09:00

      Šumavská liga - kolo č. 4

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ >>ZDE<<

 

Sbor dobrovolných hasičů města Plánice, ve spolupráci s Městem Plánice, si Vás dovoluje srdečně pozvat na čtvrtý ročník vytrvalostní a silové soutěže, která je součástí ligy s názvem Šumavský hasič.

 

Propozice Šumavské ligy- kolo č. 4 Plánice

Datum konání:                                          2. 7. 2016, Plánice – Náměstí Františka Křižíka

 

Časový harmonogram:                               8:30–9:15            registrace soutěžících

9:15–9:30            seznámení soutěžících s tratí

9:30                       začátek soutěže

Kategorie:    

 1. Šumavský hasič -  Zdravotně způsobilí účastníci Šumavské ligy starší 18 let, kteří soutěží o putovní pohár a hlavní cenu celé ligy – zásahovou přilbu Dräger HPS 7000 PRO

 

Výstroj:  Zásahový třívrstvý oděv – kalhoty a kabát včetně odnímatelných vrstev;  zásahová přilba; zásahové boty;  zásahové rukavice (možno záchranářské); dýchací přístroj Dräger (dodá pořadatel)  

 

 1. Šumavský hasič města Plánice – Do této kategorie se mohou přihlásit soutěžící zdravotně způsobilí a starší 18 let. Soutěžící budou vyhodnoceni mimo Šumavskou ligu.  

 

Výstroj:  Pracovní oblek (kalhoty+ blůza); sportovní přilba; pracovní obuv;  pracovní rukavice; dýchací přístroj Dräger (dodá pořadatel)

Startovné:                                         150 Kč za soutěžícího (v ceně je zahrnuto občerstvení)  

Pravidla soutěže:            Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat překážky v určeném pořadí.  Za každou nesplněnou nebo nepřekonanou překážku bude připočtena penalizace k výslednému času.

 Každý soutěžící startuje na vlastní riziko bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Tuto skutečnost, zdravotní způsobilost a pravdivost údajů o sobě uvedených potvrdí svým podpisem do startovní listiny.

Popis trati a pravidla jednotlivých disciplín:    

 • Připojení a roztažení dvou proudů B nebo jiné podobné zátěže s následným položením proudnic na vyznačené místo

Penalizace:       špatné připojení, rozpojení (za každý proud)                    30s

hození proudnic z výšky                                                30s

 

Při rozpojení v průběhu tažení hadic je možnost opravy spoje bez připočtené penalizace, ale pouze v tom případě, že již nebyla započata další disciplína.

 • 60 úderů 6,5 kilogramovým kladivem v hamer boxu (30 úderů do horní a 30 do spodní desky). Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu. Závodník odloží palici.

Penalizace:        nesplnění disciplíny                                            Diskvalifikace

 • Výstup po žebříku na plošinu lešení cca 4 m nad zemí, vytažení 25-ti kilogramového závaží pomocí lana, které se vyzvedne přes zábradlí a odstaví na vyznačené místo. Při sestupování z lešení není dovoleno na zem ze žebříku seskakovat. Závodník se musí dotknout při sestupování posledního špršle žebříku. 

Penalizace:       seskočení, nedotknutí se posledního špršle                      30s

nesplnění disciplíny                                                         Diskvalifikace

 • Překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsobem. Pro překonání bariéry se nesmí využít boční ocelová konstrukce překážky.

Penalizace:        nesplnění disciplíny                                                     2 min

 

 • Přemístění pneumatiky s diskem o hmotnosti 70 kg po vyznačené dráze. Pneumatika musí být tažena za popruh a po celou dobu tažení se musí dotýkat alespoň jedním styčným bodem země. Pneumatika se nesmí kutálet!! Při přemístění se pneumatika nesmí dotknout kuželu určeného k oběhnutí.

Penalizace:        nesplnění disciplíny, kutálení                                                    Diskvalifikace

                         nepovolený způsob přemístění                                                   30s

                         dotek kuželu                                                                            30s

 • Převalení pneumatiky 6x. Pneumatika při obracení musí ležet celou plochou na zemi, v případě odražení pneumatiky se vyčká dopadu zpět na plochu pneumatiky!!

Penalizace:        nesplnění disciplíny                                                                    Diskvalifikace

                         odražená pneumatika                                                                 30s

 • Smotání dvou hadic B a jejich uložení do boxu na hadice. Hadice se smotají libovolným způsobem tak, že jejich části se po vložení do boxu nesmí dotýkat země. Hadice se smí pouze jednou přeložit.

Penalizace:        nesplnění disciplíny                                                                      Diskvalifikace

                         za každý dotek se zemí                                                                30s        

                        neuložení do boxu                                                                         Diskvalifikace

 

 • Přenesení kanystrů (2 x 20 kg) na vyznačené trase. Kanystry je zakázáno v průběhu disciplíny pokládat na zem, mimo vyznačených míst v cíli disciplíny.

Penalizace:        nesplnění disciplíny                                                                      Diskvalifikace

                         položení kanystru (za každé položení, upadnutí)                             30s

 

 • Technická disciplína bez fyzické náročnosti. Bude zveřejněna v den závodu.

 

 

Celkový čas na splnění celé soutěže je stanoven na 9:00 min a to i s připočtenými penalizacemi. Při překročení času jak součtem penalizací, tak samotným zdoláváním trati, je hodnoceno jako Diskvalifikace

 

V případě podání protestu bude požadována kauce 500,- Kč, která bude v případě uznání protestu vrácena.

 

Jakékoliv nejasnosti budou zodpovězeny při nástupu v den závodu.

 

Startovní listina je vytvořena pořadatelem dle jeho potřeb a výsledků z předchozích kol. V případě nesouhlasu s touto listinou je možnost startovat na konci celé listiny. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu překážek.  

 

Organizace:

V případě poškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní listiny.

V případě poškození osobní výzbroje a výstroje, které znemožní soutěžícímu v pokračování soutěžního výkonu, bude soutěžící diskvalifikován.

Počet startujících je omezen na celkově 50 osob (35 – 40 kategorie I. ,10 – 15 kategorie II.).  Prosíme proto o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím přihlášky do soutěže uvedené v těchto propozicích nejpozději do 27. 6. 2016.

Přihlášky zasílejte na email: hasici@sdhplanice.cz.  V přihlášce uveďte Vaše jméno, kontakt (email, telefonní číslo), místo působnosti u SDH nebo HZS a kategorii, ve které chcete soutěžit.

V případě nenaplnění počtu závodníků je možno se přihlásit v den závodu.

Ve volných prostorách náměstí budou připraveny soutěže pro děti a doplňkový program.

 

 

Kontakt:             

SDH Plánice

 

Jaroslav Hanzlík                                 mob. 736 444 914      email: hasici@sdhplanice.cz

Václav Babůrek – ředitel ligy            mob. 734 830 758

 

www.sdhplanice.cz                                                      

www. sumavska-liga.webnode.cz