TFA DÍLY

07.06.2016 16:33

 

TFA Díly 2016

 

 

 

 

 

Propozice

 

PŘIHLÁŠKA A PROPOZICE KE STAŽENÍ  >>ZDE<< 

Všeobecné ustanovení:

 

Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Díly, Obec Díly

Obec Díly (okres Domažlice, Plzeňský kraj)

GPS souřadnice: 49.4462733, 12.7863978

Obecní hřiště Díly

Web: www.hasicidily.cz , www.sumavska-liga.webnode.cz , www.sh.firesport.eu

Facebook: www.facebook.com – stránka TFA Díly nebo Šumavská liga

 

Kdy:

 

Sobota 23. července 2016

prezentace: 8:30 – 9:25

slavnostní nástup: 9:30

seznámení s tratí: 9:35– 9:45

začátek závodu: 10:00

 

 

Kategorie:

 1. Kategorie A – muži do 35 let

 

 1. Kategorie B – muži nad 35 let

 

Výstroj: Kompletní třívrstvý zásahový oděv (včetně odnímatelných vrstev), tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, zásahová přilba EN 443 (není povolená lezecká, soutěžní ani přilba určená pro lesní požáry), zásahové boty určené pro zásah k požáru uvnitř v budově, ochrané rukavice, pracovní polohovací pás s karabinou, tuto výstroj si každý přinese vlastní!!! Pořadatel dodá dýchací přístroj. Pro obě kategorie je výstroj stejná.

 

Disciplíny:

První disciplína – roztažení hadic

Po startu závodník napojí a roztáhne hadice typu "B" i s proudnicí na předem určenou vzdálenost. Hadice respektive proudnice musí závodník položit za označenou čáru. Obě půlspojky na proudnici musí být za čarou.

Druhá disciplína – motání hadic

Závodník smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys boxu.

 

Třetí disciplína -  hammer box

Závodník provede střídavě 80úderů (40 nahoru, 40 dolů) max. 10 kilovým kladivem. Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu. Palici závodník odloží v hemmer boxu.

 

Čtvrtá disciplína – přenesení figuríny

Spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na určenou vzdálenost. Závodník přemístí figurínu po předem určené trase.

 

Pátá disciplína – přeskok

Závodník přeskočí 2m bariéru bez pomoci třetí osoby a bez podpory bočních vyztužovacích lišt.

Šestá disciplína – lešení

Závodník postupně dopraví 2 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá po pevném žebříku do určeného NP, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu lešení. Při sestupu je závodník povinen dotkout se nohou označené spodní příčky.

Sedmá disciplína – monitor

Závodník běží k monitoru a spojí proudnici s monitorem.

 

Osmá disciplína – přenos

Závodník přenese na určenou vzdálenost kanystry s vodou o hmotnosti cca 2x 20 kg.

 

Devátá disciplína – tunel

Závodník pronese 20 kg kanystr překážkou se sníženým profilem tam i zpět.

 

!!! Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu překážek a jejich umístění!!!

 

Všeobecné pokyny:

 

Soutěž se řídí platnými pravidly pro soutěže v TFA (SIAŘ GŘ 9/2015). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího.

Závodník bude dopředu vyzván rozhlasově, aby se dostavil do prostoru pro přípravu soutěžících. V tomto prostoru musí být závodník min. 5 minut před odstartováním.

 

Výstroj bude závodníkovi překontrolována 5 minut před závodem (Pokud nebude výstroj splňovat požadavky určené komisí rozhodčích, nebude závodník vpuštěn do závodu a to bez náhrady možnosti startovat a bez náhrady na startovné). Závodník bude mít možnost sehnat si výstroj do doby startu.

Pokud bude provedená kontrola závodníka v pořádku, tak se závodník může přesunout na START. Odstartování bude provedeno startérem a to buď odpočtem z časomíry, nebo zvukovou signalizací. Závodník se poté snaží co nejrychleji a v rámci bezpečnosti a možností překonat jednotlivé disciplíny v uvedeném pořadí a doběhnout co nejrychleji do cíle. Čas je měřen elektronicky a navíc ručními stopkami.

 

Během závodu není povoleno sundavat jakékoliv části výstroje!!!

V cíli je připraven tým pořadatelů, který závodníkovi pomůže z výstroje.

 

V průběhu závodu je možné závodníka doprovázet pouze podél trati. V trati může být jen závodník, rozhodčí a max. dvě doprovázející osoby, kterým hlavní rozhodčí umožní vstup na trať jen se souhlasem závodníka.

 

Startovní pořadí určuje pořadatel.

 

Závodník pod vlivem alkoholu nebo drog, nebude do závodu vpuštěn a to bez náhrady startovného!!!

 

Startovní listina čítá maximálně 50 míst pro závodníky.

 

Závodník svým podpisem ztvrzuje, že do závodu jde na vlastní nebezpečí. Závodník musí být zdravitně a fyzicky spůsobilí s platnou lékařskou prohlídkou a za jejich stav zodpovídá vysílající organizace. Dále závodník musí být způsobilí pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

Závodníci nejsou pojištěny.

 

 

Přihlášení:

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.7.2016 na e-mailovou adresu tfadily@email.cz

Odvolání účasti do 17.7. 2016 na e-mailovou adresu tfadily@email.cz nebo na tel. 737750214

 

 

Starvné 150 Kč za jednotlivce

 

 

Podmínky pro start:

 

Soutěžící je starší 18-ti let, madší doloží písemný souhlas rodičů.

Člen HZS, HZSP, JSDHO, JSDHP, SDH, VŠB

Ochranné pomůcky dle rozpisu jednotlivých kategorií

Včasné zaslání přihlášky do soutěže.

Podepsaná přihláška (podepíše se při prezentaci a placení startovného v místě závodu)

Zaplacení startovného (na místě závodu).

 

 

Organizační pracovníci soutěže:

 

Velitel soutěže : Petr Ježo

Hlavní rozhodčí: Pavel Knopf

Hlavní časoměřič: Lukáš Pivoňka

Registrace a zapisování časů: Mgr. Miloslav Mazanec ml.     

 

Kontakty:

 

Pavel Kouřík

Organizátor soutěže

737 750 214

pajakourik17@seznam.cz

Petr Ježo

Velitel soutěže

602 457 420

pjezo.dily@seznam.cz

Pavel Knopf

Hlavní rozhodčí

723 654 413

pavel.knopf@post.cz

 

 

Ubytování:

Díly: https://www.hotel-sadek.cz/

Díly: https://www.travelguide.cz/cz/ubytovani/pension-zdanovcova-marie-domazlice

Klenčí pod Čerchovem: https://haltrava.hotel.cz/

Klenčí pod Čerchovem: https://www.hotelgame.cz/cz/uvod/

Postřekov: https://penzion-postrekov.sweb.cz/index.html

Výhledy: https://www.hotelvyhledy.cz/

 

Přehled trestů

 

 

 

První disciplína – roztažení hadic

 

 • nedotažení půlspojek za čáru = diskvalifikace

 

Druhá disciplína – motání hadic

 

 • hadice přesahuje přes okraj boxu = + 20s
 • hadice není v kotouči = diskvalifikace
 • hadice není smotaná od koncovky = diskvalifikace

 

Třetí disciplína – hammer box

 

 • nesplnění počtu úderů = diskvalifikace

 

Čtvrtá disciplína – přenesení figuríny

 

 • vlečení figuríny za nohy, hlavu apod. = diskvalifikace
 • nedotažení za čáru = diskvalifikace

 

Pátá disciplína - bariéra

 

 • nepřekonání bariéry nebo použití  vzpěr, nebo pomoci druhé osoby k jejímu překonání

= + 120s (závodník se musí pokusit alespoň 3x aktivně barieru překonat, jinak bude diskvalifikován)

 

Šestá disciplína – lešení

 

 • nevytažení závaží = diskvalifikace
 • seskočení se žebříku = diskvalifikace
 • nezajištění = diskvalifikace

 

Sedmá disciplína – přenesení kanystrů s vodou

 

Osmá disciplína – tunel

 

 • prohazování kanystru tunelem = diskvalifikace

 

Devátá disciplína - monitor

 

 • upadnutí proudnice z monitoru = diskvalifikace

 

 

 

 

Ostatní

 

 • rozepnutí nebo odložení jakékoliv části výstroje = diskvalifikace
 • neuposlechnutí pokynů rozodčích = diskvalifikace
 • nepřekonání překážky = diskvalifikace
 • úmyslné nesplnění disciplíny = diskvalifikace
 • vybočení z trasy = diskvalifikace
 • úmyslné zlehčení překážky = diskvalifikace

 

 

Podání protestu

 

Protest se podává hlavnímu rozhodčímu. Při podání protestu bude složena finanční kauce v hotovosti ve výši 500 Kč. Protest je možné podat do 20 minut od ukončení rozběhu. O přestupku bude rozhodovat vedení soutěže, pokud přestupek odsouhlasí bude kauce zpět vrácena, v opačnem případě kauce propadá ku prospěchu soutěže.

 

 

 

Krátce o obci Díly:

 

Díly leží v krásném prostředí CHKO Český les v nadmořské výšce 620 m.n.m, v historické oblasti horního Chodska. Krásný výhled do krajiny na místa vzdálená vzdušnou čarou i 55km se vine od severovýchodu k jihovýchodu až k Šumavě. Hluboké lesy, které obklopují Díly, jsou rájem houbařů i turistů, jsou plné divoké zvěře i přírodních zajímavostí. Tvoří krásné prostředí pro turistiku, cyklistiku, běžecké lyžování a další aktivity. Okolí je také bohaté na historické zajímavosti spojené zejména s minulostí Chodska.