Železný hasič Strážov

13.08.2016 09:00

SDH Strážov ve spolupráci s městem Strážov
Vás srdečně zve na soutěž v hasičském silovém víceboji.

Jedná se o poslední závod třetího ročníku Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji. Po závodě bude vyhlášení výsledků celé ligy.

 

>>Propozice se situační mapou ke stažení ZDE<<

 

Datum konání:

 • sobota 13. srpna 2016

Místo konání:

 • náměstí (viz přiložená mapa)

Časový harmonogram soutěže:

 • 9:00–9:30   registrace soutěžících
 • 9:30            slavnostní nástup
 • 9:30–9:45   seznámení soutěžících s tratí
 • 10:00          začátek soutěže

Startovné:

 • 150 Kč za soutěžícího

Kategorie:

 • Přihlásit se může každý člen SDH (starší 18 let) a příslušník HZS kraje, HZS podniku

Pravidla soutěže:

 • Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat překážky v určeném pořadí (viz dále uvedený popis trati).

Výzbroj a výstroj soutěžícího:

 • Kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev. Zásahová přilba EN 443, zásahová obuv určená pro zásah při požáru uvnitř budovy, zásahové rukavice. Dýchací přístroj Dräger (bude sloužit jako zátěž) a pracovní polohovací pás s karabinou dodá pořadatel.

Popis trati:

 • Nasazení dýchacího přístroje Dräger.
 • Spojení a roztažení dvou proudů B (každý o třech hadicích B připravených v harmonice zakončený proudnicí) s následným odložením proudnic na vyznačené místo s dotykem ruky se zemí (položení, né hození z výšky).
 • 60 úderů 10 kilogramovým kladivem v hamer boxu (30 úderů do horní a 30 do spodní desky). Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu. Kladivo po dokončení disciplíny se opře o hamer box.
 • Libovolným způsobem zdolání překážky okno.
 • Výstup po žebříku na plošinu lešení cca 4 m nad zemí, zajištění, vytažení závaží pomocí lana, které se vyzvedne přes zábradlí a odstaví na vyznačené místo. Na žebříku je nutno se pohybovat po jednotlivých příčlích. Při překročení více příčlí se závodník musí vrátit na zem a znova opakovat výlez po žebříku. Je nutno se dotknout při výstupu i sestupu nohami spodních 2 příčlí.  
 • Přeběhnutí pásu pneumatik.
 • Přenesení kanistrů (2 x 30 kg) na vyznačené trase.
 • Smotání dvou hadic B a jejich uložení do boxu na hadice. Po uložení nesmí hadice přesahovat půdorys boxu. Hadice se po přeložení na půl motají v ruce.
 • Převalení traktorové pneumatiky 8x.
 • Překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsobem. Pro překonání bariéry se nesmí využít boční ocelová konstrukce překážky.
 • Přemístění figuríny o hmotnosti 80 kg po vyznačené dráze (úchopem obouruč zezadu – zákaz za nohy, hlavu apod.).
 • Výběh cca 70 metrů do mírného stoupání.

 

 • Spojení dvou koncovek B a dvou koncovek C.

 

 • Zmáčknutí tlačítka pro ukončení pokusu.

Za nesprávné provedení disciplíny bude udělena časová penalizace!

Celá trať se nachází na náměstí, první disciplína na asfaltovém povrchu, zbytek na žulových kostkách. Soutěžící nastoupí na start  kompletně ustrojen. Pro měření času bude použita elektronická časomíra. V případě selhání techniky bude zajištěno ruční stopování.

Soutěžící je povinen se dostavit 5 minut před svým rozběhem (při vyběhnutí závodníka o jedno startovní číslo menší).

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu překážek.


Časová penalizace:

Chybné nasazení DP Dräger, nedotknutí země při pokládání proudnic, špatné položení palice u hamer boxu, vynechání příčle při lezení na žebříku, špatné smotání hadice, špatné uložení hadice do boxu, odhození figuríny, nesplnění disciplíny…

Vše penalizováno 60 s.

Vyhodnocení:

Bude provedeno do 30 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas.

POZOR! Soutěžící startují na vlastní nebezpečí!

Organizační:

V případě poškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní listiny.

V případě poškození osobní výzbroje a výstroje, které znemožní soutěžícímu v pokračování soutěžního výkonu, bude soutěžící diskvalifikován.

Počet startujících je omezen na celkově 30 osob. Prosíme proto o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím přihlášky do soutěže uvedené v těchto propozicích nejpozději do 07. 08. 2016 (zájemci přihlášený po tomto termínu nemají nárok na stravu). Do přihlášky uveďte jméno, vysílací organizaci, datum narození a kontakt.

Přednost budou mít soutěžící, kteří se již zúčastnili kol šumavské ligy. Proto tuto skutečnost prosím uveďte také do přihlášky.

Přihlášku je možno zaslat na níže uvedený e-mail. Po naplnění výše uvedeného počtu již další soutěžící nebudou do soutěže přihlášeni. O případném nepřijetí do soutěže budou včas vyrozuměni.

V případě nenaplnění počtu závodníků je možno se přihlásit v den závodu.

Prosíme proto, aby součástí přihlášky byl i kontakt na přihlašované soutěžící.

 

 

Kontakt:
 

Přihlášky:                      koshula@centrum.cz

 

Facebook:                     https://www.facebook.com/SumavskaLiga


 

Dotazy:          Martin Kopecký:      777 609 381