PRAVIDLA ŠUMAVSKÉ LIGY V DISCIPLÍNÁCH TFA
ROČNÍK 2017
 
A. Podmínky účasti
 Šumavské ligy v disciplínách TFA (dále jen liga) se může zúčastnit příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS, SDH podniku nebo člen jednotky PO obce na základě přihlášky podané v určeném termínu u příslušného pořadatele.
B. Organizace
 
Pořadateli jednotlivých závodů jsou příslušné SDH.
C. Pravidla a disciplíny jednotlivých závodů
 
1. Pravidla pro jednotlivé závody ligy si pořadatel daného závodu určuje sám. Pravidla jednotlivých soutěží budou zveřejněna při vyhlášení závodů ligy. Pravidla závodů lze změnit pouze po odsouhlasení ostatními pořadateli.
2. Disciplíny pro jednotlivé závody ligy jsou:
Běh s požárními hadicemi ( připojení hadic na CAS (PS) a roztažení v min. délce 38 m)
Sbalení dvou hadic B (každou zvlášť půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys boxu)
Hammer box ( spočívá v provedení min. 60 úderů palicí v hammer boxu)
Tunel ( spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry)
Figurína ( spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na vzdálenost min. 15 metrů)
Bariera (spočívá v překonání 2 m (3 m) bariery)
Lešení ( plošina o výšce min. 1. NP, závaží na vytažení o hmotnosti min. 15 kg)
Monitor ( spočívá ve spojení proudnice s monitorem, monitor lze nahradit jiným prostředkem PO)
Přenos ( spočívá v přenesení závaží o hmotnosti min. 15 kg)
 
3. Ocenění závodníků v jednotlivých závodech zabezpečuje pořadatel.
4. Ředitel ligy zajišťuje vedení průběžného pořadí, vyhodnocení a ocenění nejlepších jednotlivců v celkovém hodnocení.
 
D. Hlavní rozhodčí závodu
 
 Každý pořadatel je povinen určit hlavního rozhodčího závodu. Hlavní rozhodčí bude mít na starosti celý průběh závodu. V případě podání protestu na výsledek nebo průběh závodu je povinen rozhodnout o správnosti tohoto protestu. Hlavní rozhodčí bude označen reflexní vestou!
 
 
 
 
 
E. Podání protestu proti výsledku nebo průběhu závodu
 
 Každý soutěžící je oprávněn podat protest proti výsledku nebo průběhu závodu.
 Pokud chce podat závodník:
protest pro svůj rozběh, musí tak učinit do 15 minut po doběhnutí
protest na rozběh jiného závodníka, musí tak učinit do 15 po doběhu tohoto závodníka
proti konečnému výsledku závodu, musí tak učinit do 15 minut po doběhnutí posledního závodníka.
 Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže. Při podání protestu se platí kauce 500,- Kč, která se v případě uznání protestu vrací. V případě neuznání protestu tato kauce propadá a bude vložena do fondu Šumavské ligy.  Protest musí obsahovat: jméno; čas rozběhu, proti kterému je protest podán; důvod podání protestu.
 
F. Kategorie ligy
 
 Pro vyhodnocení ligy je vyhlášena pouze jedna kategorie bez rozlišení věku nebo pohlaví. Pořadatelé si pro svoji soutěž mohou vyhlásit dílčí kategorie, ale řediteli závodu jsou povinni předat výsledky bez těchto dílčích kategorií. Pokud mají kategorie rozdílné podmínky (např. disciplíny, výstroj), započítává se do celkového hodnocení pouze kategorie určená pořadatelem.
 
G. Termín a místo konání soutěží
Spůle     3.6.2017
Plánice  1.7.2017
Díly       22.7.2017
Strážov  19.8.2017
 
 
H. Povinnosti pořadatelů
 
1. Každý pořadatel oznámí vhodnou formou podmínky, upřesňující jím pořádanou soutěž ligy (termín uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení, povrch dráhy, apod.) nejméně 4 týdny před konáním příslušného závodu.
2. Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení soutěže tak, aby proběhlo organizovaně, bezpečně, v souladu s pravidly ligy.
3. Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádané soutěže řediteli ligy.
 
I. Hodnocení v jednotlivých závodech, stanovení pořadí
 
1. Pořadí jednotlivců se stanoví na základě celkového dosaženého času soutěžícího, nebo součtu časů dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací.
2. V případě rovnosti výsledných časů se budou o svoji pozici dělit a bude jim přidělen stejný počet bodů.
 
 
 
 
 
J. Bodová hodnota umístění v jednotlivých závodech
 Jednotlivci na základě dosaženého umístění obdrží body, do celkového vyhodnocení ligy, podle následující tabulky, od 10. místa každý 1 bod.
 
pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   
body 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1
 
K. Celkové vyhodnocení ligy
1. Zpracování celkového hodnocení a předání cen provede ředitel ligy ve spolupráci s ostatními pořadateli.
2. Závodník musí absolvovat alespoň 3 závody ligy, aby byl započítán do celkového vyhodnocení ligy. Výběr kol je čistě na rozhodnutí závodníka.
3. Ze čtyř závodů se jednotlivcům do celkového vyhodnocení započítává součet tří nejlepších umístění. Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejnižší součet časů společně absolvovaných závodů.
4. Jako ocenění výsledků dosažených v lize se uděluje jednotlivcům na 1. až 3. místě diplomy a poháry. Absolutní vítěz ligy převezme putovní pohár ligy.
 
L. Kontaktní adresy
Spůle       Petr Kresl       tel.-737 927 664
                                      E-mail-Petr.Kresl@seznam.cz
Plánice    Václav Babůrek   tel.734 830 758
                                            E-mail vaclav.baburek@seznam.cz
Díly         Pavel Kouřík       tel.737 750 214
                                            E-mail pajakourik17@seznam.cz
Strážov    Martin Kopecký tel. 777 609 381
                                    E-mail koshula@centrum.cz
M. Penalizace
 Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:
nedostavení se na předstartovní kontrolu min. 3 minuty před startem
neuposlechnutí pokynu rozhodčího
nesplnění disciplíny dle pravidel
odložení jakékoli části výstroje
nedodržení trasy
prohazování závaží tunelem
ohrožení diváka
 Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
přečnívající hadice přes půdorys boxu
odložení palice mimo označený prostor
upadnutí proudnice z monitoru
            nešlápnutí na spodní příčník žebříku (při výstupu i slézání)
N. Výstroj a výzbroj soutěžících
triko nebo spodní prádlo
třívrstvý zásahový oděv
přilba pro hasiče určená na požáry 
ochranné rukavice (možno i bez)
zásahová obuv
IDP (zajistí pořadatel)
pracovní polohovací pás (zajistí pořadatel)
 

PRAVIDLA ŠUMAVSKÉ LIGY V DISCIPLÍNÁCH TFA

ROČNÍK 2017

 
A. Podmínky účasti
    
   Šumavské ligy v disciplínách TFA (dále jen liga) se může zúčastnit příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS, SDH podniku nebo člen jednotky PO obce na základě přihlášky podané v určeném termínu u příslušného pořadatele.
 
B. Organizace
    
    Pořadateli jednotlivých závodů jsou příslušné SDH.
 
C. Pravidla a disciplíny jednotlivých závodů
  
   1. Pravidla pro jednotlivé závody ligy si pořadatel daného závodu určuje sám. Pravidla jednotlivých soutěží budou zveřejněna při vyhlášení závodů ligy. Pravidla závodů lze změnit pouze po odsouhlasení ostatními pořadateli. 
   2. Disciplíny pro jednotlivé závody ligy jsou:
Běh s požárními hadicemi ( připojení hadic na CAS (PS) a roztažení v min. délce 38 m)
Sbalení dvou hadic B (každou zvlášť půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys boxu)
Hammer box ( spočívá v provedení min. 60 úderů palicí v hammer boxu)
Tunel ( spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry)
Figurína ( spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na vzdálenost min. 15 metrů)
Bariera (spočívá v překonání 2 m (3 m) bariery)
Lešení ( plošina o výšce min. 1. NP, závaží na vytažení o hmotnosti min. 15 kg)
Monitor ( spočívá ve spojení proudnice s monitorem, monitor lze nahradit jiným prostředkem PO)
Přenos ( spočívá v přenesení závaží o hmotnosti min. 15 kg)
   3. Ocenění závodníků v jednotlivých závodech zabezpečuje pořadatel.
   4. Ředitel ligy zajišťuje vedení průběžného pořadí, vyhodnocení a ocenění nejlepších jednotlivců v celkovém hodnocení.
 
D. Hlavní rozhodčí závodu
 
  Každý pořadatel je povinen určit hlavního rozhodčího závodu. Hlavní rozhodčí bude mít na starosti celý průběh závodu. V případě podání protestu na výsledek nebo průběh závodu je povinen rozhodnout o správnosti tohoto protestu. Hlavní rozhodčí bude označen reflexní vestou!
 
E. Podání protestu proti výsledku nebo průběhu závodu
 
 Každý soutěžící je oprávněn podat protest proti výsledku nebo průběhu závodu.
 Pokud chce podat závodník:
protest pro svůj rozběh, musí tak učinit do 15 minut po doběhnutí
protest na rozběh jiného závodníka, musí tak učinit do 15 po doběhu tohoto závodníka
proti konečnému výsledku závodu, musí tak učinit do 15 minut po doběhnutí posledního závodníka.
 Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže. Při podání protestu se platí kauce 500,- Kč, která se v případě uznání protestu vrací. V případě neuznání protestu tato kauce propadá a bude vložena do fondu Šumavské ligy.  Protest musí obsahovat: jméno; čas rozběhu, proti kterému je protest podán; důvod podání protestu.
 
F. Kategorie ligy
 
 Pro vyhodnocení ligy je vyhlášena pouze jedna kategorie bez rozlišení věku nebo pohlaví. Pořadatelé si pro svoji soutěž mohou vyhlásit dílčí kategorie, ale řediteli závodu jsou povinni předat výsledky bez těchto dílčích kategorií. Pokud mají kategorie rozdílné podmínky (např. disciplíny, výstroj), započítává se do celkového hodnocení pouze kategorie určená pořadatelem.
 
G. Termín a místo konání soutěží
Spůle     3.6.2017
Plánice  1.7.2017
Díly       22.7.2017
Strážov  19.8.2017
 
 
H. Povinnosti pořadatelů
 
  1. Každý pořadatel oznámí vhodnou formou podmínky, upřesňující jím pořádanou soutěž ligy (termín uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení, povrch dráhy, apod.) nejméně 4 týdny před konáním příslušného závodu.
  2. Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení soutěže tak, aby proběhlo organizovaně, bezpečně, v souladu s pravidly ligy.
  3. Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádané soutěže řediteli ligy.
 
I. Hodnocení v jednotlivých závodech, stanovení pořadí
 
  1. Pořadí jednotlivců se stanoví na základě celkového dosaženého času soutěžícího, nebo součtu časů dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací.
  2. V případě rovnosti výsledných časů se budou o svoji pozici dělit a bude jim přidělen stejný počet bodů.
 
 
 
 
 
J. Bodová hodnota umístění v jednotlivých závodech
 Jednotlivci na základě dosaženého umístění obdrží body, do celkového vyhodnocení ligy, podle následující tabulky, od 10. místa každý 1 bod.
                     
Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Body 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1

 

 
 
K. Celkové vyhodnocení ligy
1. Zpracování celkového hodnocení a předání cen provede ředitel ligy ve spolupráci s ostatními pořadateli.
2. Závodník musí absolvovat alespoň 3 závody ligy, aby byl započítán do celkového vyhodnocení ligy. Výběr kol je čistě na rozhodnutí závodníka.
3. Ze čtyř závodů se jednotlivcům do celkového vyhodnocení započítává součet tří nejlepších umístění. Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejnižší součet časů společně absolvovaných závodů.
4. Jako ocenění výsledků dosažených v lize se uděluje jednotlivcům na 1. až 3. místě diplomy a poháry. Absolutní vítěz ligy převezme putovní pohár ligy.
 
L. Kontaktní adresy
  Spůle       Petr Kresl       tel.-737 927 664
                                      E-mail-Petr.Kresl@seznam.cz
  Plánice    Václav Babůrek   tel.734 830 758
                                            E-mail vaclav.baburek@seznam.cz
  Díly         Pavel Kouřík       tel.737 750 214
                                            E-mail pajakourik17@seznam.cz
  Strážov    Martin Kopecký tel. 777 609 381
                                    E-mail koshula@centrum.cz
M. Penalizace
 Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:
 
nedostavení se na předstartovní kontrolu min. 3 minuty před startem
neuposlechnutí pokynu rozhodčího
nesplnění disciplíny dle pravidel
odložení jakékoli části výstroje
nedodržení trasy
prohazování závaží tunelem
ohrožení diváka
 Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
 
přečnívající hadice přes půdorys boxu
odložení palice mimo označený prostor
upadnutí proudnice z monitoru
nešlápnutí na spodní příčník žebříku (při výstupu i slézání)
 
N. Výstroj a výzbroj soutěžících
triko nebo spodní prádlo
třívrstvý zásahový oděv
přilba pro hasiče určená na požáry 
ochranné rukavice (možno i bez)
zásahová obuv
IDP (zajistí pořadatel)
pracovní polohovací pás (zajistí pořadatel)