3.6.2017 Spůle

3.6.2017 Spůle

Sbor dobrovolných hasičů Spůle

 

Vás zve na

 

5. ročník vytrvalostní a silové soutěže

 

SPŮLSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ

která je první soutěží čtvrtého ročníku

ŠUMAVSKÉ LIGY

v disciplínách TFA

 

 

Termín:  3.6.2017   od 10:00 hod.

 

Prezence závodníků: 9:00 – 9:45 hod.

Seznámení závodníků s tratí: 9:45 – 10:00 hod.

Začátek soutěže: 10:00 hod.

 

Místo konání:

Prostor u hasičské zbrojnice SDH Spůle, Spůle, 340 21 Janovice nad Úhlavou

GPS: 49°21'19.872"N, 13°12'7.087"E

 

Kategorie:

Přihlásit se může každý člen SDH (starší 18 let), člen JSDHO a příslušník či zaměstnanec HZS. 

 

Pravidla soutěže:

 

Soutěž se obecně řídí pravidly Šumavské ligy, která jsou uvedena na www.sumavska-liga.webnode.cz

 

Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat překážky v určeném pořadí (viz dále uvedený popis trati – pořadatel si vyhrazuje změnu pořadí překážek či jejich upravení). Za nesprávné provedení disciplíny bude udělena časová penalizace či bude závodník diskvalifikován (viz popis dále).

Měření bude probíhat elektronickou časomírou, v případě poruch je záložní měření prováděno stopkami (3 x).

 

Výzbroj a výstroj soutěžícího:

 

Zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba obvykle používaná při činnosti JSDHO či HZS, zásahová obuv, zásahové rukavice či záchranářské rukavice odpovídající normě (možno soutěžit bez rukavic). Pod kabátem zásahového obleku musí mít závodník minimálně triko. Dýchací přístroj Dräger (bude sloužit jako zátěž), dodá sponzor soutěže.

 

Disciplíny:

 

·         Roztažení dvou proudů B (každý o třech hadicích B připravených v harmonice zakončený proudnicí) po jejich připojení na PS, s následným odložením proudnic na vyznačené místo (položení, nikoliv hození z výšky).

·         60 úderů 10 kilogramovým kladivem v hammer boxu (30 úderů do horní a 30 do spodní desky). Počet provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím mu signalizuje možnost pokračování v závodu.

·         Výstup po žebříku na plošinu lešení cca 4 m nad zemí, vytažení závaží pomocí lana, které se vyzvedne přes zábradlí a odstaví na vyznačené místo. Je možno postupovat po dvou příčkách, zakázané je „sjíždění“ po bocích žebříku. Při sestupování z lešení je nutno našlápnout na předposlední příčku žebříku (barevně označena). Sjíždění bude považováno za nesplnění disciplíny dle pravidel.

·         Smotání dvou hadic B a jejich uložení do boxu na hadice. Motat se začíná od koncovky, bez přeložení.

·         Přenesení kanystrů (2 x 30 kg) na vyznačené trase

·         Překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsobem. Pro překonání bariéry se nesmí využít boční ocelová konstrukce překážky.

·         Přetažení figuríny po určené trase. Figurína je uchopena tzv. Rautekovým úchopem (zjednodušeně úchopem v podpaží) a je přetažena po stanovené trase. Při ukončení disciplíny musí být celá figurína za čarou. Jiný než výše popsaný úchop (např. za nohy či hlavu) bude považován za nesplnění disciplíny dle pravidel.

·         Monitor – připojení proudnice na monitor. Připojená proudnice nesmí z monitoru spadnout minimálně do zahájení další disciplíny (dotknutí se kanystru).

·         Pronesení závaží překážkou se sníženým profilem (tunelem) tam a zpět, přičemž před návratem je nutno se závažím obejít určené místo. Závaží je možno nést či tlačit, nesmí být překážkou prohozeno.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pořadí disciplín. Soutěžící budou s tratí a rozmístěním disciplín seznámeni před zahájením vlastní soutěže.

 

Upozorňujeme, že soutěž probíhá z větší části na nezpevněném povrchu (posečená louka).

 

Penalizace a diskvalifikace:

 

Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:

·         nedostavení se na předstartovní kontrolu min. 3 minuty před startem

·         neuposlechnutí pokynu rozhodčího

·         nesplnění disciplíny dle pravidel

·         odložení jakékoli části výstroje

·         nedodržení trasy

·         prohazování závaží tunelem

·         ohrožení diváka

 

Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:

·         přečnívající hadice přes půdorys boxu

·         odložení palice mimo označený prostor

·         upadnutí proudnice z monitoru

 

POZOR! Soutěžící startují na vlastní nebezpečí! Tuto skutečnost potvrdí svým podpisem do startovní listiny před zahájením soutěže.

 

Startovné:

150 Kč za soutěžícího (v ceně startovného je zahrnuto občerstvení)

 

Organizační:

 

V případě poškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní listiny.

 

V případě poškození osobní výzbroje a výstroje, které znemožní soutěžícímu v pokračování soutěžního výkonu, bude soutěžící diskvalifikován.

 

Počet startujících je omezen, proto žádáme o potvrzení Vaší účasti níže uvedeným kontaktním osobám v co nejbližším termínu, nejpozději do 29.5.2017. Přihlášky zasílejte pouze elektronicky na na e-mail: sdh.spule@seznam.cz . Do přihlášky prosím uveďte jméno a příjmení, datum narození, vysílající organizaci, e-mailový kontakt. Po naplnění počtu již další soutěžící nebudou do soutěže přihlášeni. O případném nepřijetí do soutěže budou včas vyrozuměni.

 

V případě nenaplnění počtu závodníků je možno se přihlásit v den závodu (doporučujeme se předem informovat).

 

Kontakty pro dotazy:    

   František Braunfuchs:  tel: 736 251 215

   Petr Kresl:                    tel: 737 927 664

   Zdeněk Mach:              tel: 721 232 884